Fumigacja Palet i Opakowań na Eksport

Fumigacja palet

Fumigacja palet opakowań

Zgodnie z przepisami ISPM15, obowiązującymi w transporcie międzynarodowym poza granicami Unii Europejskiej, wszelkie opakowania drewniane, w tym palety, skrzyniopalety, skrzynie, beczki czy podesty załadunkowe przed wywozem z kraju muszą być poddawane zabiegom fitosanitarnym. Standard ISPM15 (Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych) zawiera merytoryczne, formalne i techniczne regulacje, dotyczące użycia i opakowań drewnianych, wykorzystywanych w handlu międzynarodowym.

fumigacja eksportowa

W jakim celu stosuje się fumigację palet?

Najważniejszym celem fumigacji eksportowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników drewna poza granice kraju wraz z opakowaniami. Proces ten również zabezpiecza eksportowe opakowania drewniane przed zniszczeniem. Fumigacja palet drewnianych jest prowadzona przy użyciu profesjonalnych fumigatorów czyli środków chemicznych, służących do dezynsekcji lub jako obróbka cieplna. Obróbka termiczna drewna jest najczęściej stosowanym procesem fumigacyjnym. Zabieg ten przeprowadzany jest w specjalnej komorze lub namiocie, do której wprowadza się gaz. Obróbka powinna odbywać się w temperaturze 56°C przez 30 minut. Po ukończonym procesie na fumigowanych paletach wypala się znak z logo IPPC, kod kraju i numer jednostki, wykonującej zabieg oraz metodę zabezpieczenia drewna. Przepisy te zostały wdrożone przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC, aby uniemożliwić przedostawanie się szkodników drewna , w każdym cyklu rozwoju, do innych krajów, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla miejscowej flory. Palety IPPC spełniają wymogi niezbędne do transportu drewnianych opakowań eksportowych.