Fumigacja

fumigacja-corneco

Fumigacja

Czym jest fumigacja ?

Fumigacja to zwalczanie szkodników za pomocą gazu, pary bądź dymu. Najczęściej używany jest fosforowodór. Jeszcze nie dawno używano bromek metylu, jednak z badań wynikało, iż ma on szkodliwy wpływa na środowisko. Zaletą fumigacji jest fakt, iż w żaden sposób nie niszczy on materiału odkażanego (m.in. drewna), co za tym idzie, nie przynosi start materialnych. Metoda ta jest stosowana zarówno na małych elementach np. meble czy skrzynie drewniane, jak i dużych obiektach drewnianych. Stosowany jest również do zwalczania owadów takich jak muchy czy komary.

Jak przeprowadzana jest fumigacja?

Przeprowadzana jest ona poprzez nakładanie na dany obiekt specjalnych namiotów. Pod nimi pod ciśnieniem wprowadzany jest gaz (lub dym). W magazynach najczęściej proces ten wykonuje się na szkodniki drewna (spuszczel pospolity), lecz indywidualnie na owady takie jak muchy czy komary. Zdarza się także, że fumigację przeprowadza się na drewnianych skrzyniach, które także zaatakowały szkodniki drewna.

Co oznaczają skróty literowe?

Są to oznaczenia międzynarodowe. Każdy z nich oznacza ważna informację dla importerów oraz dla eksporterów. Są nimi:

DB (debarked- odkorowanie)- kora drzewna została usunięta przez obróbkę mechaniczną;

HT (heat treatment- obróbka cieplna) drewniane opakowanie zostało osuszone w pewnej określonej temperaturze na dany czas;

MB (methyl bromide- bromek metylu) dziś używany rzadziej; drewno odkażone przez gazowanie bromkiem metylu;

W jakich miejscach można przeprowadzić fumigację?

 • zabytkowe miejsca
 • silosy
 • obiekty puste
 • palety, skrzynie itp.
 • dachy oraz elementy drewniane dachu
 • naczepy samochodowe

Gmachówka cieśla

mrówka-w-drewnie

Gmachówka cieśla (Camponotus herculeanus)

Występowanie: Europa, Azja, Ameryka Północna; w Polsce występuje na północnym wschodzie oraz w górach

Wygląd: Długość ciała robotnic waha się od 6 do 12 mm, samicy 12-17 mm, natomiast samca od 9 do 12 mm. Robotnice oraz samice na odwłoku mają mała czerwoną plamkę. Mają one także nogi tułowiowe.

Zasiedlenie: Występują w drzewach iglastych, najczęściej w sośnie, jodle oraz świerku. Gniazda zakładają w pniach zarówno drzewach żywych jak i martwych. Rzadko zdarza się, że znajdują się w ziemi.

Okres lęgowy i czas pojawiania się: Zaczynają one występować zwykle w czerwcu. Samiec po zapłodnieniu umiera. Samica po zrzuceniu skrzydeł składa jaja. Po okresie około 6 do 7 tygodni, zaczynają wylęgać się larwy. Zimują one wraz z matką. Stadium poczwarki opisuje się na okres od 10 do 12 tygodni. Po tym czasie powstają pierwsze robotnice, które spełniają rolę matki (przynoszą pożywienie i karmią nim młodszych). Gdy w gnieździe jest zbyt ciasno, owady przenoszą się do drewna. Czasami są także w nieco wyższych partiach pnia.

Informacje dodatkowe: Robotnice tworzą chodniki. Pomieszczenia w drewnie oddzielone są od siebie cienkimi warstwami, a łączą się ze sobą przy pomocy małych, okrągłych tuneli. Gniazdo z roku na rok powiększa się. Przeciętne gniazdo wynosi od 1,5 do 2,5 metra. Jednak zdarzają się też takie, których wielkość to nawet 5 metrów.

Szkody i ich zapobieganie: Szkodniki atakują najgrubszą część drewna, co powoduje jego całkowite wyniszczenie. Takie drzewo jest podatne na wiatr (z łatwością może się załamać). Najprostszym sposobem na ich usunięcie jest pozbycie się zaatakowanych przez nie drzew. W budowlach (choć zdarza się to rzadko) zwalczana się te szkodniki podobnie jak spuszczela.

 

TAGI: Gmachówka cieśla, mrówka w drewnie, mrówki żerujące w drewnie, corneco, firma zwalczająca owady w drewnie, 

IMPREGNACJA DREWNA – metody

CORNECO-inpregnacja

 

METODY IMPREGNACJI DREWNA

Impregnaty drewna to środki, które chronią drewno oraz elementy drewniane przed działaniem owadów oraz grzybów. Aby impregnacja przyniosła należyte efekty, należy odpowiednio przeprowadzić taki zabieg. Impregnat musi wniknąć jak najgłębiej w drewno. Zależy to jednak od metody przeprowadzenia jej. Można wydzielić dwa sposoby:

 1. metoda impregnacji głębokiej– w porównaniu do metody poprzedniej jest ona dużo trudniejsza; preparat wnika w drewno na głębokość nawet kilku centymetrów, co pozwala na lepszą ochronę drewna.
 1. metoda impregnacji powierzchniowej– inaczej metoda prosta; drewno nasyca tylko zewnętrzne warstwy drewna. Metodę tą podzielić można jeszcze na:
  1. smarowanie– jak sama nazwa mówi, należy smarować drewno kilka razy preparatami przeznaczonymi do zwalczania grzybów. Przy wykonywaniu tej czynności używa się pędzli, niekiedy szczotek. Dla uzyskania najlepszych efektów, impregnat musi mieć określoną temperaturę (tj. około 20°C)
  2. opryskiwanie– działa na zasadzie opryskiwania drewna różnymi rodzajami przyrządów. Jest to zastępcza metoda smarowania, gdyż wnika w trudno dostępne miejsca. Najczęściej stosowana na elementach występujących na stałe w budynkach
  3. kąpiel– drewno namacza się w impregnacie, który znajduje się w metalowych wannach na czas kilku bądź kilkunastu minut. Rozróżnić można:
   • kąpiel zimną
   • kąpiel gorącą
   • kąpiel gorąco-zimną

Skąd wiedzieć, jaka metoda impregnacji drewna okaże się najlepsza?

Zależy to przede wszystkim od stopnia zagrożenia zasiedleniem grzyba w przedmiotach lub budynkach.

Bardzo silne zagrożenie– o takich mówi się, gdy elementy stykają się z ziemią (np. fundamenty budynków)

Zagrożenie silne opisuje się je na przykładzie belek w murze, ścianach na wysokość do 30 cm oraz elementów zewnętrznych dachów.

Przy średnim zagrożeniu zagrzybieniem przykładem mogą być deski oraz szczyty dachowe, strop nad poddaszem, ściany przy oknach oraz drzwiach a także podłogi, które nie są odpowiednio ocieplone.

Występuje także zagrożenie słabe, w których skład wchodzą pozostałe elementy budynku oraz jego wyposażenia.

Aby impregnacja drewna przyniosła oczekiwane skutki, drewno oraz jego elementy muszą być wcześniej odpowiednio przygotowane (usunięcie zanieczyszczeń, pozostałości po korze drzewnej itp.). Warto zainwestować w jak najlepsze impregnaty, bo tylko takie dają długoletnią gwarancję.

 

TAGI: Impregnacja Corneco Warszawa, Skuteczna impregnacja Gdańsk , Metody impregnacji Kraków, Jak Impregnować drewno?,

Krokwiowiec piłkorożny

corneco

Krokwiowiec piłkorożny – (Priobrium carpini)

 

Występowanie: Europa, Azja Mniejsza, Kaukaz; występuje w całej Polsce.

Wygląd: Owad o kolorze ciemnobrązowym osiągający długość od 3 do 5 mm. Ma on czułki oraz szare i przylegające owłosienie. Biała larwa o kształcie łukowatym mierząca do 9 mm posiadania wyraźną głowę wraz z trzema parami nóg. Na ostatnim segmencie widoczne są małe kolce.

Zasiedlenie: Rzadko spotykany w lesie. Atakuje w budynkach tylko drewno zagrzybione zarówno liściaste jak i iglaste.

Czas pojawiania się i okres lęgowy:  Okres roju odbywa się na przestrzeni lipca i sierpnia, najczęściej można je spotkać w miejscach wysoko położonych, tj. strych, stropy. W starych żerowiskach bądź w ubytkach w drewnie samica składa jaja.

Informacje dodatkowe: Larwy zaczynają wygryzać tunele Chodniki wygryzione przez larwy w początkowym stadium wynoszą około 1 mm, lecz razem z rozwojem larw powiększa się. Żerowisko wypełnione jest mączką drzewną wraz z odchodami. Ostatni natomiast tunel jest pusty ze względu na to, iż będzie tam przeprowadzony proces przepoczwarzenia poczwarki.

Szkody i ich zapobieganie: Z racji tego, iż występuje on tylko w drewnie, które wcześniej było zagrzybione, nie jest on bardzo niebezpieczny. Przyspiesza tylko bowiem to, co wcześniej zaczęły grzyby. Aby obronić się przed tym szkodnikiem, należy nie dopuścić do zagrzybienia i zawilgocenia budynku. Jeśli już się pojawiły, należy z nimi walczyć tak samo jak z grzybami.

 

TAGI: Owady w drewnie, dezynsekcja domu, corneco, metody zwalczania owadów w drewnie, 

 

Kołatek Uparty – zwalczanie

kołatek-zwalczanie-corneco

Kołatek uparty (Anobium pertinax)

Występowanie: Europa, Serbia, Kaukaz; w Polsce jeden z najpospolitszych szkodników drewna.

Wygląd Kołatka: Chrząszcze, których długość wynosi 4-5 mm o kolorze brunatnoczarnym. Posiada nitkowate czułki, które trzy ostatnie człony są znacznie dłuższe w stosunku do poprzednich. Larwy sięgają długości do 9 mm, mają wyraźne trzy pary nóg oraz głowę.

 

Zasiedlenie: Rozwija się w martwym, wilgotnym i zagrzybionym drewnie, zarówno liściastym jak i iglastym. Można go także spotkać w lasach. Zamieszkują dolne partie budynków tj. legary bądź podłogi.

 

Czas pojawiania się i okres lęgowy: Pojawia się od kwietnia do czerwca. Samica składa jaja na dwa sposoby- kupkami bądź pojedynczo najczęściej w szparach drewna. Ich ilość może wynieść od 30 do 60. Larwy lęgną się po 15 dniach.

 

Informacje dodatkowe: Chodniki mają przekrój okrągły o średnicy maksymalnie 3 mm. Przepoczwarzanie się larw występuje w okresie letnim, jednakże drewno opuszczają dopiero na wiosnę roku następnego. We wszystkich tunelach występuje mączka drzewna wraz z kałem szkodników.

 

Szkody i ich zapobieganie: Kołatek uparty nie przysparza większych szkód, gdyż zamieszkuje on tylko drzewa, które wcześniej były zaatakowane przez grzyby. Co za tym idzie, nie niszczy on sam obiektów drewnianych.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kołatka upartego, należy przed wszystkim zabezpieczyć elementy drewniane przed grzybami i wilgocią, gdyż nie atakuje on drewna o wilgotności mniejszej niż 20%.

 

 

TAGI: Zwalczanie kołatka, Kołatek uparty, Corneco, Firma zwalczająca owady w drewnie, Metody walki z kołatkiem, 

Spuszczel Pospolity – zwalczanie

corneco-spuszczel

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus).

Występowanie: Europa, Afryka, część Azji i Ameryki Południowej, Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia. W Polsce najczęściej można go spotkać na terenach nizinnych oraz w najcieplejszych regionach Polski, jednak nie występuje ponad wysokością
1000 m n. p. m.


Wygląd: Chrząszcz, koloru jasno lub ciemnobrunatnej, niekiedy czarnego osiąga długość od 7 do nawet 21 mm. Owad ten jest owłosiony. Posiada także czułki; czułki samca sięgają do połowy jego ciała, natomiast samicy są nieco krótsze. Larwy o długości ciała do 30 mm są białe. Widoczne również są trzy pary nóg oraz głowę. Głowa tego szkodnika po obu stronach posiada trzy przyoczka, które są ułożone w linii prostej.

Zasiedlenie: Występuje wyłącznie na martwych powierzchniach drewna, najczęściej przedmiotów z drzew iglastych. Atakuje m.in. belki budowlane, słupy telefoniczne ale także niekiedy meble.

Czas pojawiania się i okres lęgowy: Chrząszcze te roją się od czerwca do sierpnia. Samica może złożyć nawet 500 jaj, lecz przeciętnie jest to około 200. Larwy wykluwają się na przestrzeni kilku bądź kilkunastu dni. Uzależnione jest to przed wszystkim od warunków klimatycznych. Najlepsza temperatura to około 30-32°C, zaś wilgotność to 90%.

Informacje dodatkowe: Przekrój chodników jest jest okrągły, a jego średnica wynosi około 6 mm. Tunele wypełnione są miazgą drzewną. Larwy rozwijają się zależnie od wilgotności i temperatury. Najkorzystniejsze dla nich to kolejno 25-50% wilgotności oraz 28-30°C. Rozwijają się one od kilku do nawet kilkunastu lat. Najczęściej jednak mówi się, że jest to okres mieszczący się w pułapie 3-6 lat. Larwy przepoczwarczają się na końcu tunelu w najszerszym miejscu. Po paru dniach chrząszcz wygryza otwory w drewnie, którymi następnie wydostaje się na zewnątrz. Żyją tam tylko kilka dni.

Szkody i ich zapobieganie: Szkodniki te są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla budynków. Zdarza się, że nawet kilkunastoletni bądź kilkudziesięcioletni dom ulega znacznemu zniszczeniu z racji uszkodzeń wywołanych przez owe szkodniki. Zagrożone są również elementy drewniane przy dachach, ponieważ owady te upodobały sobie mieszkanie na strychach.
Aby zapobiec pojawieniu się szkodników, należy używać specjalnych środków toksycznych, które mają działanie długotrwałe. Jeśli jednak owady są już w domu, najlepiej zgłosić się do firmy, która zajmuje się na co dzień walką z takimi szkodnikami. Mają oni specjalne środki do usunięcia tychże pasożytów.

 

TAGI: Zwalczanie Spuszczela Pospolitego, Corneco sp. z o.o., Dezynsekcja Drewna, Spuszczel w dachu, Owad niszczący drewno, 

PRZYCZYNY ZAGRZYBIENIA BUDYNKÓW

corneco

PRZYCZYNY ZAGRZYBIENIA BUDYNKÓW

Najczęstszą przyczyną powstawania grzyba w budynku jest duża wilgotność. Kiedy szukają one miejsca do zasiedlenia, wybierają drewno, którego wilgotność jest wysoka. Wystarczy, aby wzrosła ona zaledwie o 3% w stosunku do poprzedniej, żeby grzyby upodobały sobie takie miejsce. Jeżeli grzyb zamieszka już wybrany element mieszkania, wtedy wilgotność nie odgrywa już tak ważnej roli, gdyż czerpią ją z rozkładanych przez siebie przedmiotów.

Przyczyny zagrzybienia budynków można podzielić na techniczne i biologiczne. Te pierwsze biorą się z niewłaściwego wykonania, projektowania czy też eksploatacji budynku. Można zatem wyróżnić:

– przemakanie ścian zewnętrznych

– brak izolacji fundamentów budynku

– nieszczelność dachu

– przemarzanie ścian spowodowane niedogrzewaniem pomieszczeń

– brak wentylacji w pomieszczeniach

– nieusunięci wilgoci budowlanej (np. z zapraw murarskich)

Przyczyny biologiczne zaś związane są ściśle z drogami, jakie pokonują zarodniki bądź fragmenty grzyba do pomieszczeń oraz budynków. A są to:

– użycie drewna, które wcześniej zostało zaatakowane przez grzyby bądź też elementów zawilgoconych, przez które mogą się one pojawić

– występowanie grzyba w niedalekiej odległości, co zagrożone jest przedostaniem się go do sąsiedniego budynku

Przyczyny zagrzybienia w budynkach są powiązane z występowaniem grzyba. Można podzielić je na dwa rodzaje. Są to:

 1. grzyby gniazdowe- atakują tylko pewne elementy przedmiotów; występują w niewielkich skupiskach
 2. grzyby ogólne- atakują duże powierzchnie; mogą rozprzestrzenić się na każdym przedmiocie.

Co należy zrobić, aby uchronić się przed zagrzybieniem w budynku? Jest na to kilka sposobów. Są one następujące:

  • zabezpieczenie elementów, na których mogą pojawić się grzyby,
  • odpowiednio ogrzewać budynek
  • używać silnie działających preparatów grzybobójczych, które mają długotrwałe działanie

Podsumowując, przyczyn zagrzybieni budynków jest wiele, przez co można używać preparatów dostosowanych specjalnie do każdego rodzaju grzyba. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do specjalistycznej firmy, która na co dzień zajmuje się walką z zagrzybieniem. Po przeprowadzeniu tego typu działań grzyb nie powinien ponownie pojawić się w budynku.

 

TAGI: Zagrzybienie budynku, osuszanie budynku, Corneco, Preparaty grzybobójcze